Spør Fyrvokteren

Denne tjenesten er under oppbygning. Her vil du finne en FAQ (Frequently Asked Questions) service som tar opp aktuelle spørsmål/endringer/utfordringer i personalområdet. Noen eksempel:

  • Denne tjenesten er under oppbygning. Her vil du finne en FAQ (Frequently Asked Questions) service som tar opp aktuelle spørsmål/endringer/utfordringer i personalområdet. Noen eksempel:
  • En rehabiliteringssak der kontakt med både NAV, sykemeldte, leger og medarbeideren skal koordineres. Hva er ditt ansvar?
  • Du står innfor en endringsprosess som krever tiltak. Hva gjør du først?

Fyrvokteren kan du se som din” livline”. Du kan både få telefonsupport eller vi kommer ut til din bedrift når du behøver det.

Rekruttering

Står du mitt i karrieren, er arbeidssøkende eller behøver en” ny tenking” i arbeidslivet? Jeg har veldig god kunnskap om både arbeidslivet, hvordan en rekruttering går til og jeg har hatt mange oppdrag som karriereveileder. I verktøyboksen har jeg eksempel på CV, personlig brev, kravprofil, arbeidskontrakt, intervjuteknikk mm. Kontakt meg så hjelper jeg deg med det du behøver.

Den vanskelige samtalen. Teknikker og verktøy for bra gjennomføring.

Arbeidsrett. En oversikt over de viktigste lovene.

Her finns eksempel på Skriftlig advarsel, Ansatt som uteblir, oppsigelse, Introduksjon av nyansatt, Omstilling (sjekkliste, tidsplan, FAQ) mm