Personal Konsulent

bredere horisont

Personalarbeid spenner over et brett område der du som sjef/leder blant annet skall håndtere både utfordrende – og medarbeider samtaler, den daglige virksomheten, egen utvikling med mere.

LightHouse er din sparringpartner som du kan lene deg mot og få avlastning, både om det gjelder midlertidige løsninger eller støtte under en lengre periode. Vi har erfaring av ansvar for både helhetsløsning og deler av ett område innom personalområdet.