Mål

Å arbeide mot forståelse av hva et mål er å definere disse, er noe som er sentralt i Coaching. For å kjenne drivkraft, lyst, energi og vilje og arbeide mot mål er SMART modellen et utmerket verktøy.

S – Spesifikt.
Spesifikt betyr at målet er konkret, detaljert og klart definert. Jo mer spesifikt målet ditt er, jo lettere vil det være å nå det. Det kan ta tid å formulere målet slik at det blir spesifikt nok, men det er vel anvendt tid! S’en gir deg retning.

M – Målbart.
Målbart betyr at du lett kan se om du har nådd målet ditt eller ikke. Nyttige spørsmål kan være: Hvor mye/hvor mange/hvor ofte? Hva kjennetegner deg/situasjonen når målet er nådd? Å vite nøyaktig hva som kjennetegner måloppnåelsen er viktig for å kunne visualisere nettopp dette.

A – Attraktivt.
Attraktivt betyr at dette er noe du personlig virkelig ønsker. Lengselen etter å oppnå dette er intenst, og tanken på å oppnå målet gjør deg glad og oppspilt. Hvis du ikke virkelig ønsker eller gleder deg til å nå målet, vil du ikke nå det heller.

R – Realistisk.
Realistisk betyr ikke enkelt. Realistisk betyr at du har mulighet til å nå målet, både når det kommer til evner, tid, penger, utstyr osv.

T – Tidsbestemt.
Tidsbestemt betyr at målet må ha en tidsramme. Rammene gjør målet målbart, og fører til mer fokus, riktige prioriteringer og handling.

Det er lurt ikke å ha for mange mål av gangen – det vil bare forvirre deg (og overvelde deg). Vi må ikke glemme at vi kun kan arbeide med en ting av gangen. Å skulle sjonglere mange ulike mål og arbeidsoppgaver samtidig, kan føre til at kvaliteten på arbeidet svekkes, og at vi mister oversikten over hva som egentlig er viktig for oss. Over ble det sagt noe om hvilke egenskaper et mål burde ha. Bruk gjerne så mange av disse egenskapene du kan når du skriver ned målene dine.

” Alt som er umaken verdt å gjøre godt, er også umaken verdt å gjøre dårlig til å begynne med.” Hvis målene dine ikke blir” fine” eller du ikke synes de er bra nok, så gjør ikke det noe. De blir bedre etter hvert! Hver gang du begynner på noe nytt, må du regne med at du gjør det forholdsvis dårlig. Kanskje vil du føle deg dum og tåpelig, men dette er prisen du må betale for suksess.

Langsiktige, kortsiktige og superkorte målsettinger

Langsiktige målsettinger dreier seg om 3 til 5 år frem i tiden, av og til også adskillig lengre. Dette er mer idealtilstander og noe du gjerne skulle sett vil skje – og som du gjerne vil jobbe mot! Kortsiktige målsettinger dreier seg om det meste du vil få til innen ett år, altså 12 måneder. Men kanskje til og med så kort som én måned.

Superkorte målsettinger er det du ønsker å få til i løpet av kortere tid enn en måned, kanskje bare i løpet av en uke, en dag, eller til og med i løpet av noen timer.

Både kortsiktige målsettinger og superkorte målsettinger har gjerne et sterkt konkret preg. Det er noe du virkelig bestemmer deg for – og noe du vet du definitivt vil komme til å klare (dersom du vil det selv). Slike målsettinger frigjør de positive tankene dine og utløser ideer og energi. Det er ganske herlig! Du kommer i samme kategori som andre suksessrike mennesker – som vet hva de vil, og som er konsentrert om å oppnå det.

Kilde: SMART-modell for å sette deg mål og oppnå suksess. Bookbon.com desember 2013 Smart Modell

sprett flasken