Mål

Att arbeta mot mål är något som är väldigt centralt i både coaching, för dig själv som individ och för företaget. För att känna drivkraft, lust, energi och vilja att arbeta mot mål är SMART modellen ett utmärkt verktyg.

Specifikt. Målet skall vara konkret och tydligt. (Glöm inte bort att använda ordet ”vill” och inte skall/måste/borde). Fokusera på resultat, inte aktiviteter
Mätbart. Det skall uttryckas på ett sätt som medger mätning av målet. Hur mycket? Hur många? Osv
Accepterat. Människor inom organisationen skall acceptera målet som sitt eget. Om du sätter upp ett mål för dig själv gäller samma sak, egen accept
Realistiskt. Målet skall kunna nås och vara affärs-och strategianpassat.
Tidsbundet. Man skall tala om när målet skall nås. Sätt upp milstolpar för bättre överblick av framskridandet.

Glöm inte fira dina framgångar!!

firadinaframgångar

Helene Stamnes