Coaching

plate

Coaching tar startpunkt fra hvor du er i dag- ditt ståsted- og hvor du vill befinne deg i morgen, din framtid. Metoden arbeider løsningsorientert og har et sterkt *målfokus, det fremmer handling og lærende og det utvikler deg både personlig og yrkesmessig.

Forretnings coaching er bedrifts basert coaching med søkelys på visjon, oppdrag, *mål og virksomhetsplan. Det er videre stort søkelys på prosessorientert oppføling før og etter oppsatte bedriftsmål samt resultat. Det inkluderer også individ fokus på lederen likegodt som gruppen/arbeidsenheten/teamet.

Vi treffes 8-10 timer totalt der vi går gjennom virksomheten og belyser de deler som du/dere vill ha støtte/coaching rundt. Du som leder kommer få en større forståelse for bedriften, ha egne personlige mål som er knyttet til den, du kommer blant annet kjenne større trygghet i din rolle, få verktøy for tydelig kommunikasjon og bli mer effektiv på å organisere.